Programy RMF Classic, ramówka

U nas z tygodniowym wyprzedzeniem znajdziesz program audycji RMF Classic i najważniejsze informacje powiązane, jak np. imiona i nazwiska prowadzących, lub zapowiedzi audycji. Nad programami radiowymi, za pomocą wyszukiwarki stacji radiowych możesz się przełączyć na inne radio lub za pomocą pola daty możesz ustawić, od którego dnia ma pokazywać programy radia. Jeśli ewentualnie zauważyłeś, że w naszej gazetce programowej występuje inna audycja niż ta, która akurat jest na antenie radia, proszę napisz nam poprzez stronę kontaktową i poprawimy błąd jak najszybciej możliwe. Jeśli chciałbyś widzieć programy kilku stacji radiowych naraz, odwiedź ponownie wspólną stronę gazetki programowej.

09:00 - Sobota w podróży
zaprasza: Marta Kubala
13:00 - Księgarnia pod chmurką
zaprasza: Dariusz Stańczuk
17:00 - Sobota z dreszczykiem
zaprasza: Urszula Urzędowska
21:00 - Wakacyjna Muzyka spod igły
10:00 - Wakacyjny Atlas Polski
zaprasza: Marta Kubala
14:00 - Zielona Niedziela
zaprasza: Natalia Grzeszczyk
18:00 - Wakacyjny Plebiscyt na Filmowy Przebój Lata
zaprasza: Jadwiga Polus
21:00 - Głosy bez granic/Operowa Niedziela
zaprasza: Jowita Dziedzic-Golec
07:00 - Wakacyjne Śniadanie Mistrzów
zaprasza: Michał Matus
11:00 - Państwa. Miasta. Rzeki
zaprasza: Dariusz Stańczuk
15:00 - Mapa Lata
zaprasza: Natalia Grzeszczyk
19:00 - Happy Hour
07:00 - Wakacyjne Śniadanie Mistrzów
zaprasza: Urszula Urzędowska
11:00 - Państwa. Miasta. Rzeki
zaprasza: Dariusz Stańczuk
15:00 - Mapa Lata
zaprasza: Magdalena Juszczyk
19:00 - Happy Hour
07:00 - Wakacyjne Śniadanie Mistrzów
zaprasza: Urszula Urzędowska
11:00 - Państwa. Miasta. Rzeki
zaprasza: Małgorzata Bugaj
15:00 - Mapa Lata
zaprasza: Magdalena Juszczyk
19:00 - Happy Hour
07:00 - Wakacyjne Śniadanie Mistrzów
zaprasza: Dariusz Stańczuk
11:00 - Państwa. Miasta. Rzeki
zaprasza: Małgorzata Bugaj
15:00 - Mapa Lata
zaprasza: Natalia Grzeszczyk
19:00 - Happy Hour
07:00 - Wakacyjne Śniadanie Mistrzów
zaprasza: Dariusz Stańczuk
11:00 - Państwa. Miasta. Rzeki
zaprasza: Małgorzata Bugaj
15:00 - Mapa Lata
zaprasza: Natalia Grzeszczyk
19:00 - Happy Hour