Wyszukiwanie

Za pomocą znajdującej się na naszej stronie wyszukiwarki z łatwością możesz szukać między znajdującymi się na stronie radiami, wiadomościami i materiałami archiwalnymi, oraz w programach znajdujących się w gazetce programowej. W wyszukiwaniu pomaga panel filtrowania. Nie masz nic innego do zrobienia, niż wpisać do pola wyszukiwania to czego szukasz, i kliknąć w przycisk Dalej. Listę wyników możesz uporządkować na podstawie daty oraz alfabetycznie. Poza tym możesz zawężyć listę na podstawie daty. Wyniki pojawiają się rozbite na grupy, w każdej znajdzie się maksymalnie 5 trafień. W każdej grupie klikając w przycisk "Dalsze wyniki" można wyświetlić dalsze wyniki aż do wyczerpania możliwych wyników.

Filtrowanie