Warunki użytkowania

MultiAppsFactory KFT. (siedziba: 1024 Budapeszt, Margit körút 57 2/5; NIP: 26278823241; KRS: 01 09 357239, zarejestrowana w Stołecznym Rejestrze Sądowym Firm), dalej MyRadioOnline.pl jest zobowiązany do utrzymania zaufania użytkowników strony internetowej. Poniższe warunki dotyczą korzystania z serwisu.
Akceptowalne użytkowanie

Ze stroną internetową można zapoznawać się zgodnie ze swoim życzeniem oraz tam, gdzie to jest możliwe, można publikować na niej różne materiały i zadawać pytania, wstawiać posty i treści multimedialne (np. zdjęcia, audiostreamy, widea).

W tym czasie, prosimy, abyś wziął pod uwagę fakt, że korzystanie ze strony internetowej i przysyłane materiały nawet w najmniejszym stopniu nie mogą być niezgodne z prawem lub obraźliwe. Prosimy, abyś w trakcie korzystania ze strony:
(a) nie naruszał osobistych praw innych osób;
(b) nie naruszał żadnych praw związanych z własnością intelektualną;
(c) nie wstawiał na MyRadioOnline.pl treści zniesławiających stronę, związanych z pornografią, treści rasistowskich lub ksenofobicznych, wzbudzających nienawiść, nawołujących do przemocy lub zakłócających porządek;
(d) nie ładował na stronę plików zawierających wirusy lub ewentualnie plików powodujących problemy związane z bezpieczeństwem; i
(e) w żaden inny sposób nie zagrażał integralności strony internetowej.

Informujemy, że możesz usunąć ze strony internetowej MyRadioOnline.pl treści niezgodne z prawem lub obraźliwe.

Ochrona danych
Oświadczenie o Ochronie danych dotyczy wszystkich danych osobowych lub materiałów udostępnionych na stronie internetowej. Więcej można przeczytać na ten temat tutaj.

Prawa związane z dziełami intelektualnymi

3.1. Treści zapewniane przez MyRadioOnline.pl
Na stronie internetowej właścicielem praw autorskich, znaków towarowych i innych praw związanych z dziełami intelektualnymi publikowanymi przez MyRadioOnline.pl lub w jego imieniu do materiałów (np. tekstów, audiostreamów i zdjęć) jest MyRadioOnline.pl i za zgodą odpowiedniego uprawnionego pojawiają się one na stronie internetowej.
Użytkownik ma prawo do powielania w celach prywatnych (to znaczy nie w celu handlowym) konspektów (wyciągów) sporządzonych z zawartości strony. Warunkiem korzystania z tego prawa jest to, że Użytkownik nie narusza i uwzględnia prawa związane z własnością intelektualną, w tym oświadczenia dotyczące praw autorskich umieszczone i związane z poszczególnymi tekstami.
3.2. Treści dostarczone przez Użytkowników
Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem treści wstawionych przez niego na stronę internetową lub posiada prawa do tych treści (tzn. otrzymał zezwolenie od osoby uprawnionej na udostępnienie treści) i może udostępnić treść na stronie internetowej (np. zdjęcia, widea, muzyka).

Użytkownik wyraża zgodę na to, że udostępnione przez niego na stronie treści nie muszą być traktowane poufnie oraz zgadza się na to, że za treść nie należy się wynagrodzenie, jej termin publikacji jest nieograniczony i zapewnia prawo dla MyRadioOnline.pl do wykorzystania (a w szczególności publikowania, powielania, przekazywania, lub transmitowania) jej na całym świecie w związku z celami biznesowymi MyRadioOnline.pl.

Informujemy, że MyRadioOnline.pl może decydować według własnego uznania o wykorzystaniu treści, może je umieścić w swoich aplikacjach, na swoich interfejsach.

Odpowiedzialność

MyRadioOnline.pl robi wszystko w tym celu, aby zapewnić dokładność materiałów znajdujących się na stronie internetowej i aby uniknąć nieporozumień. MyRadioOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadną niedokładną informację, nieporozumienie, za szkody spowodowane przez niedostępność strony lub za bezpośrednie (np. uszkodzenie komputera) lub pośrednie (np. utracony zysk) szkody spowodowane przez inne wydarzenie. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że materiały znajdujące się na stronie internetowej wykorzystuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Strona internetowa poza MyRadioOnline.pl zawiera również linki do stron internetowych poza serwisem. MyRadioOnline.pl nie kontroluje stron prowadzonych przez osoby trzecie i nie koniecznie je wspiera oraz nie ponosi odpowiedzialności za nie, za ich treść, dokładność i działanie. Tak więc w dużej mierze zachęcamy Użytkowników, aby zapoznali się i przeczytali oświadcznia prawne i Politykę Prywatności umieszczoną na innej odwiedzanej stronie internetowej oraz ich ewentualne zmiany.

Jeżeli Użytkownik jest administratorem zewnętrznej strony internetowej i pragnie stworzyć link do niniejszej strony internetowej , MyRadioOnline.pl nie ma nic przeciwko temu pod warunkiem, że Użytkownik poda dokładne URL strony początkowej niniejszej strony internetowej (np. używanie głęboki linków jest niedopuszczalne) i w żaden sposób nie może sprawiać takiego wrażenia, że MyRadioOnline.pl wspiera lub łączy się z nim. Stosowanie „framingu“ lub podobnych rozwiązań jest zabronione i Użytkownik ma obowiązek zadbać o to, aby link wskazujący na stronę internetową został otwarty w nowym oknie.

Kontakt

Administratorem niniejszej strony internetowej jest MultiAppsFactory KFT. (siedziba: 1024 Budapeszt, Margit körút 57 2/5; NIP: 26278823241; KRS: 01 09 357239, zarejestrowana w Stołecznym Rejestrze Sądowym Firm)

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub uwagę związaną ze stroną internetową, prosimy, skontaktuj się z nami w następujący sposób: (i) mailowo info[kukac]myradioonline.pl, (ii) telefonicznie +36305568365 lub (iii) pocztą na adres 1024 Budapeszt, Margit körút 57 2/5.

Zmiany

MyRadioOnline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania (regulaminu). W celu zapoznania się z tymi warunkami i ewentualnym przejrzeniem nowszych informacji zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony.

Miarodajne prawo i jurysdykcja

Strona internetowa została sporządzona wyłącznie dla polskich i węgierskich użytkowników. MyRadioOnline.pl nie stwierdza, że materiały i informacje znajdujące się na stronie nie są dostępne i odpowiednie również poza granicami Polski i Węgier.

Użytkownik poprzez odwiedzenie strony internetowej akceptuje, że do sporów i roszczeń związanych z użytkowaniem strony internetowej lub z nią związanych ma zastosowanie prawo węgierskie. W celu rozwiązania ewentualnego sporu prawnego decydujące są rozporządzenia sądu węgierskiego.

Użytkownik poprzez odwiedzenie strony internetowej akceptuje Warunki użytkowania (regulamin).

Ostatnia modyfikacja: 26.10.2020