Programy Radio Katowice, ramówka

U nas z tygodniowym wyprzedzeniem znajdziesz program audycji Radio Katowice i najważniejsze informacje powiązane, jak np. imiona i nazwiska prowadzących, lub zapowiedzi audycji. Nad programami radiowymi, za pomocą wyszukiwarki stacji radiowych możesz się przełączyć na inne radio lub za pomocą pola daty możesz ustawić, od którego dnia ma pokazywać programy radia. Jeśli ewentualnie zauważyłeś, że w naszej gazetce programowej występuje inna audycja niż ta, która akurat jest na antenie radia, proszę napisz nam poprzez stronę kontaktową i poprawimy błąd jak najszybciej możliwe. Jeśli chciałbyś widzieć programy kilku stacji radiowych naraz, odwiedź ponownie wspólną stronę gazetki programowej.

00:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
03:00 - Muzyczna noc z Radiem Katowice
04:00 - Dzień dobry Śląskie!
05:00 - Doba w regionie
05:15 - Radio Katowice na Fali - powtórka programu
05:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
05:45 - Kalendarium historyczne
06:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
06:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
06:15 - U progu dnia
06:28 - Auto Radio
06:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
06:40 - Złowione w sieci
06:58 - Auto Radio
07:00 - Kurier poranny
07:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
07:15 - Prognoza Pogody
07:28 - Auto Radio
07:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
07:40 - Piosenka z historią - Audycja może zostać zastąpiona programem "Gość Poranka"
07:58 - Auto Radio
08:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
08:15 - Kalendarium śląskie
08:28 - Auto Radio
08:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
08:40 - Konkurs
08:58 - Auto Radio
09:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
09:15 - Radiokreskówka
09:30 - Moc Kultury
09:45 - Zakładka ze słońcem
09:58 - Auto Radio
10:00 - Radio Katowice - każdego dnia!
10:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
10:15 - Prognoza Pogody
10:30 - Letnie Tipy&tricki
10:58 - Auto Radio
11:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
11:40 - Radio Katowice na Fali - część 3 - KONKURS
12:00 - Kurier południowy
12:06 - Serwis sportowy Radia Katowice
12:15 - Pocztówka muzyczna
12:30 - Powieść w odcinkach
12:40 - Pocztówka muzyczna - część 2
12:58 - Auto Radio
13:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
13:30 - Tajemnice kamienic - powtórka programu
13:45 - Piosenka z historią - powtórka programu
13:58 - Auto Radio
14:00 - Radio Katowice - każdego dnia! - program popołudniowy
14:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
14:15 - Prognoza Pogody
14:28 - Auto Radio
14:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
14:45 - Radiokreskówka - powtórka programu
14:58 - Auto Radio
15:00 - Kurier popołudniowy
15:15 - Zakładka ze słońcem
15:28 - Auto Radio
15:45 - Moc Kultury na bis
15:58 - Auto Radio
16:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
16:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
16:15 - Konkurs
16:28 - Auto Radio
16:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
16:58 - Auto Radio
17:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
17:10 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:20 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:28 - Auto Radio
17:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
17:35 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:45 - Letnie Tipy&tricki - powtórka programu
17:58 - Auto Radio
18:00 - Radio Katowice - każdego dnia! - program wieczorny
18:30 - Felieton
18:45 - Audycja samorządowa
19:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
19:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
19:10 - Blok młodzieżowy
20:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
20:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
21:05 - Z mikrofonem po boiskach
21:15 - Radio Katowice na Fali
22:00 - Radio Katowice - każdej nocy!
22:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
22:10 - Blok kultury
23:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
23:10 - Śląskie na dobranoc
00:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
00:10 - Radio Katowice - każdej nocy!
03:00 - Muzyczna noc z Radiem Katowice
04:00 - Dzień dobry Śląskie!
05:00 - Doba w regionie
05:15 - Radio Katowice na Fali - powtórka programu
05:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
05:45 - Kalendarium historyczne
06:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
06:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
06:15 - U progu dnia
06:28 - Auto Radio
06:40 - Złowione w sieci
06:58 - Auto Radio
07:00 - Kurier poranny
07:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
07:15 - Prognoza Pogody
07:20 - Złowione w sieci
07:28 - Auto Radio
07:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
07:40 - Piosenka z historią - Audycja może zostać zastąpiona programem "Gość Poranka"
07:58 - Auto Radio
08:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
08:15 - Kalendarium śląskie
08:20 - Radio Katowice na Fali - część 1
08:28 - Auto Radio
08:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
08:40 - Konkurs
08:58 - Auto Radio
09:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
09:15 - Radiokreskówka
09:30 - Moc Kultury
09:45 - Zakładka ze słońcem
09:58 - Auto Radio
10:00 - Radio Katowice - każdego dnia!
10:15 - Prognoza Pogody
10:30 - Letnie Tipy&tricki
10:58 - Auto Radio
11:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
11:15 - Radio Katowice na Fali - część 2
11:40 - Radio Katowice na Fali - część 3 - KONKURS
11:58 - Auto Radio
12:00 - Kurier Południowy
12:06 - Serwis sportowy Radia Katowice
12:15 - Pocztówka muzyczna - część 1
12:30 - Powieść w odcinkach
12:40 - Pocztówka muzyczna
12:58 - Auto Radio
13:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
13:30 - Wakacyjne kurorty - powtórka programu
13:45 - Piosenka z historią - powtórka programu
13:58 - Auto Radio
14:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
14:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
14:15 - Prognoza Pogody
14:28 - Auto Radio
14:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
14:45 - Radiokreskówka - powtórka programu
14:58 - Auto Radio
15:00 - Kurier Popołudniowy
15:15 - Zakładka ze słońcem
15:28 - Auto Radio
15:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
15:45 - Moc Kultury na bis
15:58 - Auto Radio
16:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
16:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
16:15 - Konkurs
16:28 - Auto Radio
16:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
16:40 - Radio Katowice na Fali - powtórka programu
16:58 - Auto Radio
17:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
17:10 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:20 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:28 - Auto Radio
17:35 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:45 - Letnie Tipy&tricki - powtórka programu
17:58 - Auto Radio
18:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
18:30 - Powtórka programu
18:45 - Audycja samorządowa
19:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
19:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
19:10 - Wysypisko
20:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
20:10 - Blok rodzinny
21:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
21:05 - Z mikrofonem po boiskach
21:15 - Radio Katowice na Fali
22:00 - Radio Katowice - każdej nocy!
22:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
22:10 - Blok psychologiczny/medyczny
23:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
23:10 - Śląskie na dobranoc
00:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
00:10 - Radio Katowice - każdej nocy!
03:00 - Muzyczna noc z Radiem Katowice
04:00 - Dzień dobry Śląskie!
05:00 - Doba w regionie
05:15 - Radio Katowice na Fali - powtórka programu
05:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
05:45 - Kalendarium historyczne
06:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
06:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
06:15 - U progu dnia
06:28 - Auto Radio
06:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
06:40 - Złowione w sieci
06:58 - Auto Radio
07:00 - Kurier poranny
07:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
07:15 - Trójwymiarowa Prognoza Pogody
07:20 - Złowione w sieci
07:28 - Auto Radio
07:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
07:40 - Piosenka z historią - Audycja może zostać zastąpiona programem "Gość Poranka"
07:58 - Auto Radio
08:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
08:15 - Kalendarium śląskie
08:20 - Radio Katowice na Fali - część 1
08:28 - Auto Radio
08:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
08:40 - Konkurs
08:58 - Auto Radio
09:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
09:15 - Radiokreskówka
09:30 - Moc Kultury
09:45 - Zakładka ze słońcem
09:58 - Auto Radio
10:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
10:15 - Prognoza Pogody
10:30 - Spokojnie to tylko wakacje
10:58 - Auto Radio
11:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
11:15 - Radio Katowice na Fali - część 2
11:40 - Radio Katowice na Fali - część 3 - KONKURS
11:58 - Auto Radio
12:00 - Kurier południowy
12:06 - Serwis sportowy Radia Katowice
12:15 - Pocztówka muzyczna - część 1
12:30 - Powieść w odcinkach
12:40 - Pocztówka muzyczna - część 2
12:58 - Auto Radio
13:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
13:30 - Szlak Warowny Śląska - powtórka programu
13:45 - Piosenka z historią - powtórka programu
13:58 - Auto Radio
14:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
14:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
14:15 - Trójwymiarowa Prognoza Pogody
14:28 - Auto Radio
14:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
14:45 - Radiokreskówka - powtórka programu
14:58 - Auto Radio
15:00 - Kurier popołudniowy
15:15 - Zakładka ze słońcem
15:28 - Auto Radio
15:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
15:45 - Moc Kultury na bis
15:58 - Auto Radio
16:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
16:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
16:15 - Konkurs
16:28 - Auto Radio
16:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
16:40 - Radio Katowice na Fali - powtórka programu
16:58 - Auto Radio
17:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
17:10 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:20 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:28 - Auto Radio
17:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
17:35 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:45 - Letnie Tipy&tricki - powtórka programu
17:58 - Auto Radio
18:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
18:30 - Kultura na weekend
18:45 - Audycja samorządowa
19:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
19:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
19:15 - Lista przebojów
21:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
21:05 - Z mikrofonem po boiskach
21:15 - Moje radio
22:00 - Radio Katowice - każdej nocy!
22:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
22:05 - Radio Katowice na Fali
23:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
23:10 - Śląskie na dobranoc
00:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
00:10 - Radio Katowice - każdej nocy!
02:00 - Muzyczna noc z Radiem Katowice
05:45 - Kalendarium historyczne
06:00 - Doba w regionie
06:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
06:15 - U progu dnia
06:30 - Zagadka po śląsku
06:40 - Przegląd prasy regionalnej
07:00 - Kurier Poranny
07:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
07:15 - Prognoza pogody po śląsku
07:20 - Zagadka po śląsku
07:40 - Szolka tyju na byfyju
07:58 - Auto Radio
08:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
08:15 - Kalendarium śląskie
08:20 - Radio Katowice na Fali - część 1
08:58 - Auto Radio
09:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
09:15 - Radiokreskówka
09:30 - Moc Kultury
09:45 - Gość poranka
09:58 - Auto Radio
10:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
10:15 - Trójwymiarowa Prognoza Pogody
10:30 - Radio Katowice na Fali - część 2
10:45 - Relacja
11:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
11:15 - Historia zapisana dźwiękiem
11:45 - Radio Katowice na Fali - część 3
12:00 - Kurier południowy
12:06 - Serwis sportowy Radia Katowice
12:15 - Trójwymiarowa Prognoza Pogody
13:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
13:30 - Radio Katowice na Fali - część 4
13:45 - Relacja
14:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
14:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
14:15 - Beata przed horyzontem
14:30 - Radio Katowice na Fali - część 4
15:00 - Kurier popołudniowy
15:15 - Relacja
15:30 - Korzeń i reszta - powtórka programu
15:45 - Relacja
16:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
16:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
16:20 - Program satyryczny
16:45 - Relacja
17:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
17:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
18:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
18:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
18:15 - Radio Katowice na Fali - powtórka programu
19:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
19:05 - Z mikrofonem po boiskach
20:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
20:05 - Pocztówki z Liverpoolu
21:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
21:05 - Z mikrofonem po boiskach
21:15 - Za horyzontem - magazyn podróżników
22:00 - Radio Katowice - każdej nocy!
22:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
22:15 - Ścieżki miłości
23:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
23:05 - Melodie świata
00:00 - Muzyczna noc z radiem Katowice
00:10 - Wehikuł czasu
03:00 - W stylu country
05:00 - Melodie świata
06:00 - Tygodniowy Przegląd Wydarzeń
06:10 - Radiowy przewodnik muzyczny
07:10 - Głos życia
07:30 - Kalendarium historyczne
07:45 - U progu dnia
08:10 - Lwowska Fala
09:20 - Książki na niedzielę
09:30 - Moc kultury
09:45 - Zwierzyniec/Podaj łapę
10:15 - EKO-RANEK - Audycja ekologiczna dla dzieci
11:15 - Czy to prawda, że...
12:05 - Tygodniowy Przegląd Wydarzeń
12:15 - Kalendarium śląskie
12:30 - Z myślą o Niepodległej
13:05 - Po naszymu czyli po śląsku
14:15 - Z lamusa Leszka Mazana
14:45 - Poczta poetycka Macieja Szczawińskiego
15:30 - Recenzja teatralna
16:15 - Pozytywka
17:15 - Więcej kultury proszę
17:40 - Więcej kultury proszę
18:15 - O muzyce inaczej
18:30 - Salonik muzyczny
19:05 - Z mikrofonem po boiskach
20:15 - Przeboje literatury polskiej
21:05 - Z mikrofonem po boiskach
21:15 - Artystyczne Spotkania Macieja Szczawińskiego
21:45 - Wieczorna kultura
22:05 - Spotkanie z reportażem/Słuchowisko
23:05 - Res Musica
00:00 - Radio Katowice - każdej nocy!
00:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
00:10 - Lwowska Fala - powtórka programu
01:00 - Ścieżki miłości - powtórka programu
02:00 - Muzyczna noc z Radiem Katowice
04:00 - Radio Katowice - każdego dnia!
04:01 - Dzień dobry Śląskie!
05:00 - Doba w regionie
05:15 - Radio Katowice na Fiali - powtórka programu
05:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
05:45 - Kalendarium historyczne
06:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
06:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
06:15 - U progu dnia
06:40 - Złowione w sieci
06:58 - Auto Radio
07:00 - Kurier poranny
07:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
07:15 - Prognoza pogody
07:20 - Złowione w sieci
07:28 - Auto Radio
07:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
07:40 - Piosenka z historią - Audycja może zostać zastąpiona programem "Gość Poranka"
07:58 - Auto Radio
08:20 - Radio Katowice na Fali część 1
08:28 - Auto Radio
08:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
08:40 - Konkurs
08:58 - Auto Radio
09:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
09:30 - Moc Kultury na lato
10:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
10:15 - Prognoza Pogody
10:30 - Letnie Tipy&tricki
10:58 - Auto Radio
11:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
11:15 - Radio Katowice na Fali - część 2
11:40 - Radio Katowice na Fali - część 3 - KONKURS
11:58 - Auto Radio
12:00 - Kurier południowy
12:06 - Serwis sportowy Radia Katowice
12:15 - Pocztówka muzyczna - część 1
12:30 - Powieść w odcinkach
12:40 - Pocztówka muzyczna - część 2
12:58 - Auto Radio
13:00 - Tajemnice jaskiń - powtórka programu
13:45 - Piosenka z historią - powtórka programu
13:58 - Auto Radio
14:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
14:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
14:15 - Prognoza Pogody
14:28 - Auto Radio
14:45 - Radiokreskówka - powtórka programu
14:58 - Auto Radio
15:00 - Kurier popołudniowy
15:15 - Zakładka ze słońcem
15:28 - Auto Radio
15:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
15:45 - Moc Kultury na lato
15:58 - Auto Radio
16:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
16:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
16:15 - Konkurs
16:28 - Auto Radio
16:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
16:40 - Radio Katowice na Fali - część 2 - powtórka programu
16:58 - Auto Radio
17:00 - Radio Katowice - każdego dnia!
17:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
17:10 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:20 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:28 - Auto Radio
17:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
17:35 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:40 - Letnie Tipy&tricki - powtórka programu
17:58 - Auto Radio
18:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
18:15 - Prognoza pogody
18:45 - Związki Zawodowe i Związki Pracodawców
19:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
19:15 - Ślady - magazyn religijny
20:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
20:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
20:05 - Audycja mniejszości niemieckiej
21:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
21:05 - Z mikrofonem po boiskach - magazyn sportowy
21:15 - Gdzieś obok nas
22:00 - Radio Katowice - każdej nocy!
22:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
22:10 - Trzeci sektor - organizacje pozarządowe
23:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
23:10 - Śląskie na dobranoc
00:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
00:10 - Radio Katowice - każdej nocy!
03:00 - Muzyczna noc z Radiem Katowice
04:00 - Dzień dobry Śląskie!
05:00 - Doba w regionie
05:15 - Radio Katowice na Fali - powtórka programu
05:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
05:45 - Kalendarium historyczne
06:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
06:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
06:15 - U progu dnia
06:28 - Auto Radio
06:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
06:40 - Złowione w sieci
06:58 - Auto Radio
07:00 - Kurier poranny
07:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
07:15 - Trójwymiarowa Prognoza Pogody
07:20 - Złowione w sieci
07:28 - Auto Radio
07:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
07:40 - Piosenka z historią - Audycja może zostać zastąpiona programem "Gość Poranka"
07:58 - Auto Radio
08:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
08:15 - Kalendarium śląskie
08:20 - Radio Katowice na Fali - część 1
08:28 - Auto Radio
08:40 - Konkurs
08:58 - Auto Radio
09:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
09:15 - Radiokreskówka
09:30 - Moc Kultury na lato
09:45 - Zakładka ze słońcem
09:58 - Auto Radio
10:00 - Radio Katowice - każdego dnia!
10:15 - Prognoza Pogody
10:30 - Letnie Tipy&tricki
10:58 - Auto Radio
11:15 - Radio Katowice na Fali - część 2
11:40 - Radio Katowice na Fali - część 3 - KONKURS
12:00 - Kurier Południowy
12:06 - Serwis sportowy Radia Katowice
12:15 - Pocztówka muzyczna - część 1
12:30 - Powieść w odcinkach
12:40 - Pocztówka muzyczna - część 2
12:58 - Auto Radio
13:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
13:30 - Kraina Górnej Odry - powtórka programu
13:58 - Auto Radio
14:00 - Radio Katowice - każdego dnia! - program popołudniowy
14:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
14:15 - Prognoza Pogody
14:28 - Auto Radio
14:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
14:45 - Radiokreskówka - powtórka programu
14:58 - Auto Radio
15:00 - Kurier Popołudniowy
15:15 - Zakładka ze słońcem
15:28 - Auto Radio
15:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
15:45 - Moc Kultury na bis
15:58 - Auto Radio
16:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
16:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
16:15 - Konkurs
16:28 - Auto Radio
16:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
16:35 - Popołudnie z reportażem
16:58 - Auto Radio
17:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
17:10 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:20 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:28 - Auto Radio
17:30 - Serwis informacyjny Radia Katowice - skrót
17:35 - Relacje reporterów Radia Katowice
17:45 - Letnie Tipy&tricki - powtórka programu
17:58 - Auto Radio
18:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
18:30 - Powtórka programu
18:45 - Audycja samorządowa
19:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
19:04 - Serwis sportowy Radia Katowice
19:10 - Blok nowoczesnych technologii
20:05 - Blok nowoczesnych technologii
21:05 - Z mikrofonem po boiskach
21:15 - Radio Katowice na Fali
22:00 - Radio Katowice - każdej nocy!
22:01 - Serwis informacyjny Radia Katowice
22:10 - Blok nowoczesnych technologii
23:00 - Serwis informacyjny Radia Katowice
23:10 - Śląskie na dobranoc