Ramówka Radio Jasna Góra, programy

U nas znajdziesz z tygodniowym wyprzedzeniem program audycji Radio Jasna Góra i najważniejsze informacje powiązane, takie jak np. imiona i nazwiska prowadzących lub zapowiedzi audycji. Nad programami radiowymi, za pomocą wyszukiwarki stacji radiowych możesz się przełączyć na inne radio lub za pomocą pola daty możesz ustawić, od którego dnia ma pokazywać programy radia. Jeśli ewentualnie zauważyłeś, że w naszej gazetce programowej występuje inna audycja niż ta, która akurat jest na antenie radia, proszę, napisz do nas przez stronę kontaktową i poprawimy błąd, jak najszybciej będzie to możliwe. Jeśli chciałbyś widzieć programy kilku stacji radiowych równocześnie, odwiedź ponownie wspólną stronę gazetka programowa.

00:00 -  Jasnogórskie kuranty
00:10 -  Metryka dnia
00:30 -  Lectio Divina
01:00 -  Muzyczne Dary - suplement
02:00 -  Archiwalne konferencje
02:35 -  Budzenie olbrzyma
03:00 -  Dobrze „pojechane”
03:15 -  Maryja przychodzi
04:00 -  Panorama reporterskiego dnia
05:05 -  Modlitwa w drodze
05:20 -  Jasnogórskie cuda i łaski
05:30 -  Godzinki
05:50 -  Nauczanie papieskie
06:00 -  Transmisja Mszy św.
07:00 -  Jutrznia
07:30 -  Modlitwa różańcowa
08:15 -  Wiadomości
08:30 -  Spotkanie z Biblią
09:00 -  Wiadomości
09:15 -  Rozmowa dnia
09:40 -  Przegląd prasy katolickiej
09:55 -  Myśl bł. ks. Jakuba Alberione
10:00 -  Wiadomości
10:15 -  Świętość na dwa serca
10:35 -  Senior w eterze
11:00 -  Wiadomości
11:15 -  Przez uszy do duszy
12:02 -  Anioł Pański
12:05 -  Wiadomości - wydanie główne
12:20 -  Modlitwa o powołania
12:30 -  Lectio Divina
13:00 -  Wiadomości
13:10 -  Metryka dnia
13:25 -  Popołudnie z piosenką w tle
14:00 -  Wiadomości
14:15 -  Panorama reporterskiego dnia
15:00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 -  Damy z Bogiem radę
15:30 -  Transmisja Mszy św.
16:05 -  Jasnogórskie cuda i łaski
16:15 -  Transmisja Modlitwy Różańcowej
17:00 -  Wiadomości
17:15 -  Budzenie olbrzyma
17:40 -  Dobrze „pojechane”
18:00 -  Aktualności Radia Watykańskiego
18:10 -  Nieszpory
18:20 -  Modlitwa Duchowej Adopcji
18:30 -  Transmisja Mszy św.
19:20 -  Z Maryją ratuj człowieka
19:30 -  Goście z wydawnictwa
20:15 -  Kompleta
20:30 -  Księga modlitwy apelowej
21:00 -  Apel Jasnogórski
21:20 -  Wiadomości - podsumowanie
21:40 -  Panorama reporterskiego dnia
22:45 -  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
23:30 -  Spotkanie z Biblią
00:00 -  Jasnogórskie kuranty
00:10 -  Metryka dnia
00:30 -  Lectio Divina
01:00 -  Muzyczna noc
02:00 -  Archiwalne konferencje
02:35 -  Jest nadzieja
03:00 -  O wierze po męsku
03:15 -  W zdrowym ciele
04:00 -  Panorama reporterskiego dnia
05:05 -  Modlitwa w drodze
05:20 -  Jasnogórskie cuda i łaski
05:30 -  Godzinki
05:50 -  Nauczanie papieskie
06:00 -  Transmisja Mszy św.
07:00 -  Jutrznia
07:30 -  Modlitwa różańcowa
08:15 -  Wiadomości
08:25 -  Rozważania o Sercu Pana Jezusa
08:30 -  Meandry wiary
09:00 -  Wiadomości
09:15 -  Rozmowa dnia
09:40 -  Spotkanie z "Niedzielą"
10:00 -  Wiadomości
10:15 -  Starożytne Matki Kościoła
10:35 -  Papież pielgrzym
11:00 -  Wiadomości
11:15 -  Goście z wydawnictwa
12:00 -  Transmisja Mszy św.
13:25 -  Popołudnie z piosenką w tle
14:00 -  Wiadomości
14:15 -  Panorama reporterskiego dnia
15:00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 -  Damy z Bogiem radę
15:30 -  O Eucharystii
16:00 -  Modlitwa różańcowa
16:30 -  Audycja okolicznościowa
18:00 -  Aktualności Radia Watykańskiego
18:10 -  Nieszpory
18:20 -  Modlitwa Duchowej Adopcji
18:30 -  Transmisja Mszy św.
19:20 -  Z Maryją ratuj człowieka
19:40 -  Totus Tuus Maryjo
20:00 -  Akatyst
21:00 -  Apel Jasnogórski
21:20 -  Wiadomości
21:40 -  Panorama reporterskiego dnia
22:45 -  Przez uszy do duszy
23:30 -  Meandry wiary
00:00 -  Jasnogórskie kuranty
00:10 -  Metryka dnia
00:30 -  Archiwalne kazania
01:00 -  Muzyczna noc
02:00 -  Archiwalne konferencje
02:35 -  Senior w eterze
03:00 -  Świętość na dwa serca
03:15 -  K2 - Kobiety Dwie
04:00 -  Panorama reporterskiego dnia
05:05 -  Modlitwa w drodze
05:20 -  Jasnogórskie cuda i łaski
05:30 -  Godzinki
05:50 -  Nauczanie papieskie
06:00 -  Transmisja Mszy św.
07:00 -  Jutrznia
07:15 -  Telegram z Jasnej Góry
07:30 -  Modlitwa różańcowa
08:15 -  Słowo na niedzielę
09:15 -  Rozmowa dnia
09:40 -  Z życia Jasnej Góry
10:00 -  Piękno zbawia świat
10:40 -  O wierze po męsku
11:00 -  Transmisja Mszy św.
12:00 -  Modlitwa o powołania
12:30 -  Rodzina drogą do świętości
13:00 -  Metryka dnia
13:15 -  Dzieje jednego utworu
14:00 -  Zeszyty Miłości Pełne
15:00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 -  Damy z Bogiem radę
15:30 -  Studio świadectw
16:15 -  Transmisja Modlitwy Różańcowej
17:00 -  Senior w eterze
17:30 -  Cała prawda o wierze
18:00 -  Aktualności Radia Watykańskiego
18:10 -  Nieszpory
18:20 -  Modlitwa Duchowej Adopcji
18:30 -  Transmisja Mszy św.
19:20 -  Z Maryją ratuj człowieka
19:30 -  Rodzina w czasie
20:15 -  Kompleta
20:30 -  Księga modlitwy apelowej
21:00 -  Apel Jasnogórski
21:35 -  Słowo na niedzielę
22:15 -  Świętość na dwa serca
22:30 -  Rozmowa dnia
22:45 -  Goście z wydawnictwa
23:30 -  Piękno zbawia świat
00:00 -  Jasnogórskie kuranty
00:10 -  Metryka dnia
00:30 -  Telegram z Jasnej Góry
00:45 -  Z życia Jasnej Góry
01:00 -  Muzyczna noc
02:00 -  Archiwalne konferencje
02:35 -  Papież pielgrzym
03:00 -  Totus Tuus Maryjo
03:15 -  Przez uszy do duszy
04:00 -  Zeszyty Miłości Pełne
05:05 -  Modlitwa w drodze
05:20 -  Jasnogórskie cuda i łaski
05:30 -  Godzinki
05:50 -  Nauczanie papieskie
06:00 -  Transmisja Mszy św.
07:00 -  Jutrznia
07:30 -  Modlitwa różańcowa
08:15 -  Wiadomości
08:30 -  Spotkanie z Biblią
09:00 -  Wiadomości
09:15 -  Rozmowa dnia
09:40 -  Przegląd prasy katolickiej
09:55 -  Myśl bł. ks. Jakuba Alberione
10:00 -  Wiadomości
10:15 -  Tak dla życia
10:35 -  Kwadrans z muzeum
11:00 -  Wiadomości
11:15 -  Wywiad z człowiekiem
12:00 -  Jasnogórskie kuranty
12:02 -  Anioł Pański
12:05 -  Wiadomości - wydanie główne
12:20 -  Modlitwa o powołania
12:30 -  Lectio Divina
13:00 -  Wiadomości
13:10 -  Metryka dnia
13:25 -  Popołudnie z piosenką w tle
14:00 -  Wiadomości
14:15 -  Panorama reporterskiego dnia
15:00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 -  Damy z Bogiem radę
15:30 -  Transmisja Mszy św.
16:05 -  Jasnogórskie cuda i łaski
16:15 -  Transmisja Modlitwy Różańcowej
17:00 -  Wiadomości
17:05 -  Muzyczne Dary
18:00 -  Aktualności Radia Watykańskiego
18:10 -  Nieszpory
18:20 -  Modlitwa Duchowej Adopcji
18:30 -  Transmisja Mszy św.
19:20 -  Z Maryją ratuj człowieka
19:30 -  Maryja przychodzi
20:15 -  Kompleta
20:30 -  Księga modlitwy apelowej
21:00 -  Apel Jasnogórski
21:20 -  Wiadomości - podsumowanie
21:40 -  Panorama reporterskiego dnia
22:30 -  Rodzina drogą do świętości
23:00 -  Cała prawda o wierze
23:30 -  Spotkanie z Biblią
00:00 -  Jasnogórskie kuranty
00:10 -  Metryka dnia
00:30 -  Lectio Divina
01:00 -  Muzyczna noc
02:00 -  Archiwalne konferencje
02:35 -  O Eucharystii
03:00 -  Starożytne Matki Kościoła
03:15 -  Goście z wydawnictwa
04:00 -  Panorama reporterskiego dnia
05:05 -  Modlitwa w drodze
05:20 -  Jasnogórskie cuda i łaski
05:30 -  Godzinki
05:50 -  Nauczanie papieskie
06:00 -  Transmisja Mszy św.
07:00 -  Jutrznia
07:30 -  Modlitwa różańcowa
08:15 -  Wiadomości
08:30 -  Spotkanie z Biblią
09:00 -  Wiadomości
09:15 -  Rozmowa dnia
09:40 -  Przegląd prasy katolickiej
09:55 -  Myśl bł. ks. Jakuba Alberione
10:00 -  Wiadomości
10:15 -  Kobieta mężna i ofiarna
10:35 -  Historia w murach zamknięta
11:00 -  Wiadomości
11:15 -  Maryja przychodzi
12:00 -  Transmisja Mszy św.
13:25 -  Popołudnie z piosenką w tle
14:00 -  Wiadomości
14:15 -  Panorama reporterskiego dnia
15:00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 -  Damy z Bogiem radę
15:30 -  Audycja okolicznościowa
16:15 -  Transmisja Modlitwy Różańcowej
17:00 -  Wiadomości
17:05 -  Muzyczne Dary - suplement
18:00 -  Aktualności Radia Watykańskiego
18:10 -  Nieszpory
18:20 -  Modlitwa Duchowej Adopcji
18:30 -  Transmisja Mszy św.
19:20 -  Z Maryją ratuj człowieka
19:30 -  W zdrowym ciele
20:15 -  Kompleta
20:30 -  Księga modlitwy apelowej
21:00 -  Apel Jasnogórski
21:20 -  Wiadomości - podsumowanie
21:40 -  Panorama reporterskiego dnia
22:45 -  Wywiad z człowiekiem
23:30 -  Spotkanie z Biblią
00:00 -  Jasnogórskie kuranty
00:10 -  Metryka dnia
00:30 -  Archiwalne kazania
01:00 -  Muzyczna noc
02:00 -  Archiwalne konferencje
02:35 -  Kwadrans z muzeum
03:00 -  Tak dla życia
03:15 -  Studio świadectw
04:00 -  Panorama reporterskiego dnia
05:05 -  Modlitwa w drodze
05:20 -  Jasnogórskie cuda i łaski
05:30 -  Godzinki
05:50 -  Nauczanie papieskie
06:00 -  Msza św.
07:00 -  Jutrznia
07:30 -  Modlitwa różańcowa
08:05 -  Litania do św. Józefa
08:15 -  Wiadomości
08:25 -  Rozważania o Sercu Pana Jezusa
08:30 -  Fides quaerens intellectum
09:00 -  Wiadomości
09:15 -  Rozmowa dnia
09:40 -  Przegląd prasy katolickiej
09:55 -  Myśl bł. ks. Jakuba Alberione
10:00 -  Wiadomości
10:15 -  Dobrze „pojechane”
10:35 -  Budzenie olbrzyma
11:00 -  Transmisja Mszy św.
12:00 -  Jasnogórskie kuranty
12:02 -  Anioł Pański
12:05 -  Wiadomości - wydanie główne
12:20 -  Modlitwa o powołania
12:30 -  Lectio Divina
13:00 -  Wiadomości
13:10 -  Metryka dnia
13:25 -  Popołudnie z piosenką w tle
14:00 -  Wiadomości
14:15 -  W zdrowym ciele
15:00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 -  Damy z Bogiem radę
15:30 -  Panorama reporterskiego dnia
16:05 -  Jasnogórskie cuda i łaski
16:15 -  Transmisja Modlitwy Różańcowej
17:00 -  Wiadomości
17:15 -  Kwadrans z muzeum
17:40 -  Tak dla życia
18:00 -  Aktualności Radia Watykańskiego
18:10 -  Nieszpory
18:20 -  Modlitwa Duchowej Adopcji
18:30 -  Transmisja Mszy św.
19:20 -  Z Maryją ratuj człowieka
19:30 -  K2 - Kobiety Dwie
20:15 -  Kompleta
20:30 -  Księga modlitwy apelowej
21:00 -  Apel Jasnogórski
21:20 -  Wiadomości - podsumowanie
21:40 -  Panorama reporterskiego dnia
22:45 -  Maryja przychodzi
23:30 -  Fides quaerens intellectum
00:00 -  Jasnogórskie kuranty
00:10 -  Metryka dnia
00:30 -  Lectio Divina
01:00 -  Muzyczne Dary
02:00 -  Archiwalne konferencje
02:35 -  Historia w murach zamknięta
03:00 -  Kobieta mężna i ofiarna
03:15 -  Wywiad z człowiekiem
04:00 -  Panorama reporterskiego dnia
05:05 -  Modlitwa w drodze
05:20 -  Jasnogórskie cuda i łaski
05:30 -  Godzinki
05:50 -  Nauczanie papieskie
06:00 -  Transmisja Mszy św.
07:00 -  Jutrznia
07:30 -  Modlitwa różańcowa
08:15 -  Wiadomości
08:30 -  Spotkanie z Biblią
09:00 -  Wiadomości
09:15 -  Rozmowa dnia
09:40 -  Przegląd prasy katolickiej
09:55 -  Myśl bł. ks. Jakuba Alberione
10:00 -  Wiadomości
10:15 -  O wierze po męsku
10:35 -  Jest nadzieja
11:00 -  Wiadomości
11:15 -  K2 - Kobiety Dwie
12:00 -  Jasnogórskie kuranty
12:02 -  Anioł Pański
12:05 -  Wiadomości
12:20 -  Modlitwa o powołania
12:30 -  Lectio Divina
13:00 -  Wiadomości
13:10 -  Metryka dnia
13:25 -  Popołudnie z piosenką w tle
14:00 -  Wiadomości
14:15 -  Panorama reporterskiego dnia
15:00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 -  Damy z Bogiem radę
15:30 -  Transmisja Mszy św.
16:05 -  Jasnogórskie cuda i łaski
16:15 -  Transmisja Modlitwy Różańcowej
17:00 -  Wiadomości
17:15 -  Historia w murach zamknięta
17:40 -  Kobieta mężna i ofiarna
18:00 -  Aktualności Radia Watykańskiego
18:10 -  Nieszpory
18:20 -  Modlitwa Duchowej Adopcji
18:30 -  Transmisja Mszy św.
19:20 -  Z Maryją ratuj człowieka
19:30 -  Przez uszy do duszy
20:15 -  Kompleta
20:30 -  Księga modlitwy apelowej
21:00 -  Apel Jasnogórski
21:20 -  Wiadomości - podsumowanie
21:40 -  Panorama reporterskiego dnia
22:45 -  W zdrowym ciele
23:30 -  Spotkanie z Biblią