Programy Radio FARA, ramówka

U nas z tygodniowym wyprzedzeniem znajdziesz program audycji Radio FARA i najważniejsze informacje powiązane, jak np. imiona i nazwiska prowadzących, lub zapowiedzi audycji. Nad programami radiowymi, za pomocą wyszukiwarki stacji radiowych możesz się przełączyć na inne radio lub za pomocą pola daty możesz ustawić, od którego dnia ma pokazywać programy radia. Jeśli ewentualnie zauważyłeś, że w naszej gazetce programowej występuje inna audycja niż ta, która akurat jest na antenie radia, proszę napisz nam poprzez stronę kontaktową i poprawimy błąd jak najszybciej możliwe. Jeśli chciałbyś widzieć programy kilku stacji radiowych naraz, odwiedź ponownie wspólną stronę gazetki programowej.

07:00 - Myli w.Jana Pawa II
07:10 - MSZA WITAprzy grobie b.Jana Pawa II zWatykanu
10:00 - wiczenia duchowe
10:40 - Znauczania Papiea Franciszka
11:00 - Kulturalne przedpoudnie
11:30 - Felieton
11:45 - Medytacja biblijna
12:00 - Anio Paski, modlitwa duchowej adopcji dziecka pocztego
12:20 - Warto posucha
13:00 - Radiowa lektura
13:30 - Audycje tematyczne
14:00 - Radiowe popoudnie
14:30 - Aktualnoci
14:50 - Ksiga intencji
15:00 - Koronka doBoego Miosierdzia
15:20 - Spotkanie zeSowem Boym
15:30 - Wrytmie dnia
16:15 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
16:30 - Rozmowa dnia
17:00 - Audycja dla chorych (tydzie 1), Magazyn duszpasterski
17:40 - Felieton
18:00 - MSZA WITA Kolegiata pw.Boego Ciaa wJarosawiu
18:40 - Azymut Niebo
19:00 - Aktualnoci
19:10 - Zapowiedzi wydarze
19:30 - Radio dzieciom
20:00 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
20:20 - Raniec
21:00 - Apel Jasnogrski
21:30 - Audycje powtrkowe
23:00 - Muzyka noc
5:50 - Godzinki
6:15 - Powitanie, program dnia
6:30 - Modlitwa poranna
6:40 - Spotkanie zeSowem
6:50 - Patron dnia
7:50 - Radiowy poranek
8:00 - Aktualnoci
8:05 - Dobre sowo
8:10 - Poranna kawa
8:30 - Rozmowa dnia
9:00 - Wrytmie wydarze
10:00 - wiczenia duchowe
10:40 - Audycja misyjna
11:00 - Kulturalne przedpoudnie
11:30 - ycie wiar
11:45 - Medytacja biblijna
12:00 - Anio Paski, modlitwa duchowej adopcji dziecka pocztego
12:20 - Warto posucha
13:00 - Radiowa lektura
13:30 - Audycja trzewociowa
14:00 - Radiowe popoudnie
14:30 - Aktualnoci
14:50 - Ksiga intencji
15:00 - Koronka doBoego Miosierdzia
15:20 - Spotkanie zeSowem Boym
15:30 - Wrytmie dnia
16:15 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
16:30 - Rozmowa dnia
17:00 - Muzyka doNieba (tydzie 1), Radiowe Forum Modych
17:40 - ycie wiar
18:00 - MSZA WITA Bazylika Mniejsza wKronie
18:40 - Azymut Niebo
19:00 - Aktualnoci
19:15 - Zapowiedzi wydarze
19:30 - Radio dzieciom
20:00 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
20:20 - Raniec
21:00 - Apel Jasnogrski
21:30 - Muzyka doNieba. Lista Przebojw Radia FARA
22:45 - Muzyka noc
5:50 - Godzinki
6:15 - Powitanie, program dnia
6:30 - Modlitwa poranna
6:40 - Spotkanie zeSowem
6:50 - Patron dnia
7:00 - MSZA WITA Bazylika Mniejsza wKalwarii Pacawskiej
7:45 - Radiowy poranek
8:00 - Aktualnoci
8:05 - Dobre sowo
8:10 - Poranna kawa
8:30 - Rozmowa dnia
9:00 - Wrytmie wydarze
07:45 - Radiowy poranek
09:00 - Audycja maryjna
10:00 - Z ycia archidiecezji
10:30 - Radiowe podsumowanie tygodnia
12:00 - Anio Paski, modlitwa duchowej adopcji dziecka pocztego
12:15 - Dzienniczek w.Siostry Faustyny
12:30 - Sowo Boe naniedziel
13:00 - Przedniedziel audycja kulinarna
13:40 - Prezentacja prasy katolickiej
14:00 - Dobre sowo
14:15 - Co? Gdzie? Kiedy? Zapowiedzi wydarze
14:30 - Program dnia
14:50 - Ksiga intencji
15:00 - Koronka doBoego Miosierdzia
15:20 - Spotkanie zeSowem Boym
15:35 - Radiowe Forum Modych
16:15 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
16:30 - Poradnik medyczny drWodzimierz Ziemiski
17:10 - Szkoa liturgii
17:30 - MSZA WITA Opactwo wJarosawiu
18:30 - Audycja trzewociowa
19:00 - Przegld wydarze lokalnych
19:30 - Radio dzieciom
20:00 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
20:20 - Raniec
21:00 - Apel Jasnogrski
21:30 - Muzyka noc
5:50 - Godzinki
6:15 - Powitanie, program dnia
6:30 - Modlitwa poranna
6:40 - Spotkanie zeSowem
6:50 - Patron dnia
7:00 - MSZA WITA Bazylika Mniejsza wKalwarii Pacawskiej
07:00 - Godzinki
07:30 - Powitanie
07:45 - Modlitwa poranna
08:00 - Spotkanie zeSowem
08:15 - Patron dnia
08:30 - Lektura
08:55 - Zamylenia
09:00 - Ksiga
10:00 - MSZA WITA Opactwo wJarosawiu
11:00 - Magazyn Radia Watykaskiego (powt.)
11:30 - Przy obiedzie orodzinie audycja dla Rodzicw
12:00 - Anio Paski, modlitwa duchowej adopcji
12:15 - Modlitwa wdrodze
12:30 - Dzienniczek w.Siostry Faustyny
12:45 - Radio dzieciom
13:00 - Koncert ycze
13:50 - Poradnik medyczny drWodzimierz Ziemiski (powt.)
14:30 - Program dnia
14:45 - Patron dnia, kalendarium
15:00 - Koronka doBoego Miosierdzia
15:20 - Spotkanie zeSowem Boym
15:35 - Raniec
16:10 - Zamylenia
16:15 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
16:30 - Idcie igocie
17:00 - Warto przeczyta
17:15 - Niedzielne spotkania
18:00 - MSZA WITA Archikatedra Przemyska
19:00 - Zapowiedzi wydarze
19:30 - Radio dzieciom
20:00 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
20:20 - Raniec
21:00 - Apel Jasnogrski
21:30 - Muzyka noc
- 14.00 Radiowe popoudnie
10:00 - wiczenia duchowe
10:40 - Znauczania papiea Franciszka
11:00 - Kulturalne przedpoudnie
11:30 - ycie wiar
11:45 - Medytacja biblijna
12:00 - Anio Paski, modlitwa duchowej adopcji dziecka pocztego
12:20 - Warto posucha
13:00 - Radiowa lektura
13:30 - Poprostu Mio audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej
14:30 - Aktualnoci
14:50 - Ksiga intencji
15:00 - Koronka doBoego Miosierdzia
15:20 - Spotkanie zeSowem Boym
15:30 - Wrytmie dnia
16:15 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
16:30 - Rozmowa dnia
17:00 - Kierunek pasja (tydzie 1), Nasze parafie (tydzie 2), Magazyn misyjny (tydzie 3), Nasze parafie(tydzie 4)
17:40 - ycie wiar
18:00 - MSZA WITA Bazylika Mniejsza wKronie
18:40 - Azymut Niebo
19:00 - Aktualnoci
19:15 - Zapowiedzi wydarze
19:30 - Radio dzieciom
20:00 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
20:20 - Raniec
21:00 - Apel Jasnogrski
21:30 - Audycje powtrkowe
23:00 - Muzyka noc
5:50 - Godzinki
6:15 - Powitanie, program dnia
6:30 - Modlitwa poranna
6:40 - Spotkanie zeSowem
6:50 - Patron dnia
7:00 - MSZA WITA Bazylika Mniejsza wKalwarii Pacawskiej
7:45 - Radiowy poranek
8:00 - Aktualnoci
8:05 - Dobre sowo
8:10 - Poranna kawa
8:30 - Rozmowa dnia
9:00 - Wrytmie wydarze
10:00 - wiczenia duchowe
10:40 - Telegram zJasnej Gry
11:00 - Kulturalne przedpoudnie
11:30 - Felieton
11:45 - Medytacja biblijna
12:00 - Anio Paski, modlitwa duchowej adopcji dziecka pocztego
12:20 - Warto posucha
13:00 - Radiowa lektura
13:30 - Audycja historyczna
14:00 - Radiowe popoudnie
14:30 - Aktualnoci
14:50 - Ksiga intencji
15:00 - Koronka doBoego Miosierdzia
15:20 - Spotkanie zeSowem Boym
15:30 - Wrytmie dnia
16:15 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
16:30 - Rozmowa dnia
17:00 - Liturgia odzakrystii (tydzie 1), Magazyn duszpasterski
17:40 - Felieton
18:00 - MSZA WITA Kolegiata pw.Boego Ciaa wJarosawiu
18:40 - Azymut Niebo
19:00 - Aktualnoci
19:10 - Zapowiedzi wydarze
19:30 - Radio dzieciom
20:00 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
20:20 - Raniec
21:00 - Apel Jasnogrski
21:30 - Audycje powtrkowe
23:00 - Muzyka noc
5:50 - Godzinki
6:15 - Powitanie, program dnia
6:30 - Modlitwa poranna
6:40 - Spotkanie zeSowem
6:50 - Patron dnia
7:00 - MSZA WITA Bazylika Mniejsza wKalwarii Pacawskiej
7:45 - Radiowy poranek
8:00 - Aktualnoci
8:05 - Dobre sowo
8:10 - Poranna kawa
8:30 - Rozmowa dnia
9:00 - Wrytmie wydarze
10:00 - wiczenia duchowe
10:40 - Pomoc Kocioowi wPotrzebie
11:00 - Kulturalne przedpoudnie
11:30 - ycie wiar
11:45 - Medytacja biblijna
12:00 - Anio Paski, modlitwa duchowej adopcji dziecka pocztego
12:20 - Warto posucha
13:00 - Radiowa lektura
13:30 - Audycje tematyczne
14:00 - Radiowe popoudnie
14:30 - Aktualnoci
14:50 - Ksiga intencji
15:00 - Koronka doBoego Miosierdzia
15:20 - Spotkanie zeSowem Boym
15:30 - Wrytmie dnia
16:15 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
16:30 - Rozmowa dnia
17:00 - Audycja dla maonkw irodzicw
17:40 - ycie wiar
18:00 - MSZA WITA Kolegiata pw.Boego Ciaa wJarosawiu
18:40 - Azymut Niebo
19:00 - Aktualnoci
19:10 - Zapowiedzi wydarze
19:30 - Radio dzieciom
20:00 - Aktualnoci Radia Watykaskiego
20:20 - Raniec
21:00 - Apel Jasnogrski
21:30 - Audycje powtrkowe
23:00 - Muzyka noc
5:50 - Godzinki
6:15 - Powitanie, program dnia
6:30 - Modlitwa poranna
6:40 - Spotkanie zeSowem
6:50 - Patron dnia
7:00 - MSZA WITA Bazylika Mniejsza wKalwarii Pacawskiej
7:45 - Radiowy poranek
8:00 - Aktualnoci
8:05 - Dobre sowo
8:10 - Poranna kawa
8:30 - Rozmowa dnia
9:00 - Wrytmie wydarze