Ramówka Radio eM 107,6 FM, programy

U nas znajdziesz z tygodniowym wyprzedzeniem program audycji Radio eM 107,6 FM i najważniejsze informacje powiązane, takie jak np. imiona i nazwiska prowadzących lub zapowiedzi audycji. Nad programami radiowymi, za pomocą wyszukiwarki stacji radiowych możesz się przełączyć na inne radio lub za pomocą pola daty możesz ustawić, od którego dnia ma pokazywać programy radia. Jeśli ewentualnie zauważyłeś, że w naszej gazetce programowej występuje inna audycja niż ta, która akurat jest na antenie radia, proszę, napisz do nas przez stronę kontaktową i poprawimy błąd, jak najszybciej będzie to możliwe. Jeśli chciałbyś widzieć programy kilku stacji radiowych równocześnie, odwiedź ponownie wspólną stronę gazetka programowa.

00:00 - Radio eM nocą
00:30 - Słowa najważniejsze - Ewangelia z komentarzem
00:35 - Noc z RadieM
01:30 - Na początku było Słowo
01:35 - Noc z RadieM
05:29 - Myśli
05:30 - Różaniec
05:50 - Słowa najważniejsze - Ewangelia z komentarzem
05:55 - Noc z RadieM
06:00 - Wiadomości
06:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:10 - Kartka z kalendarza
06:14 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:20 - Na początku było Słowo
06:30 - Skrót wiadomości
06:33 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:40 - Przegląd prasy
06:50 - Słowa najważniejsze - Ewangelia z komentarzem
06:59 - Traffic - wiadomości drogowe
07:00 - Wiadomości
07:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:10 - Power-play
07:15 - Święci z nieba ściągnięci
07:20 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:29 - Traffic - wiadomości drogowe
07:30 - Wiadomości i sport
07:35 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:40 - Przegląd prasy
07:50 - Dzieciaki wkręcają - konkurs poranny
07:59 - Traffic - wiadomości drogowe
08:00 - Wiadomości
08:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:29 - Traffic - wiadomości drogowe
08:30 - Skrót wiadomości
08:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:40 - Rozmowa poranka
08:59 - Traffic - wiadomości drogowe
09:00 - Wiadomości
09:20 - Słownik śląski
09:30 - Skrót wiadomości
09:33 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:40 - Radio Dobrych Wiadomości
09:55 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
10:00 - Wiadomości
10:05 - Dobry czas z RadieM
10:10 - Power-play
10:15 - Dobry czas z RadieM
10:40 - Ciekawi świata
11:00 - Wiadomości
11:05 - Dobry czas z RadieM
11:57 - Regina Coeli
12:00 - Wiadomości
12:05 - Dobry czas z RadieM
12:10 - Słowa najważniejsze - Ewangelia z komentarzem
12:15 - Dobry czas z RadieM
12:20 - Ciekawi Śląska
12:23 - Dobry czas z RadieM
12:40 - Tak było - Kartka z kalendarza
12:50 - Radiowy Kalendarz Adwentowy
12:52 - Dobry czas z RadieM
13:00 - Wiadomości
13:05 - Czułe słówka, dobre dźwięki
13:50 - Słownik śląski
14:00 - Wiadomości
14:05 - Ciesz się słuchanieM
14:10 - Power-play
14:15 - Ciesz się słuchanieM
14:30 - Muzyczny wehikuł czasu
14:55 - Ciesz się słuchanieM
15:00 - Wiadomości
15:05 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
15:30 - Skrót wiadomości
15:35 - Power-play
15:40 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:00 - Wiadomości
16:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:20 - Konkurs
16:30 - Skrót wiadomości
16:40 - Gość popołudniówki
16:59 - Traffic - wiadomości drogowe
17:00 - Wiadomości
17:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
17:29 - Traffic - wiadomości drogowe
17:30 - Skrót wiadomości
17:40 - Sekrety przyrody
18:00 - Wiadomości
18:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
18:10 - Power-play
18:20 - Na początku było Słowo
18:25 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
19:00 - Wiadomości
19:05 - Historie bluesem pisane
20:00 - Bagaż przeszłości. Rozmowy historyczne
20:45 - Aktualności Radia Watykańskiego
21:00 - Czas kobiet
22:00 - Noc z RadieM
22:30 - Święci z nieba ściągnięci
22:38 - Noc z RadieM
23:10 - Słowa najważniejsze - Ewangelia z komentarzem
23:15 - Noc z RadieM
23:20 - Na początku było Słowo
23:25 - Noc z RadieM
23:29 - Myśli
23:30 - Różaniec
00:00 - Radio eM nocą
00:30 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
00:35 - Noc z RadieM
01:30 - Na początku było Słowo
01:35 - Noc z RadieM
05:29 - Myśli
05:30 - Różaniec
05:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
05:55 - Noc z RadieM
06:00 - Wiadomości
06:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:10 - Tak było - Kartka z kalendarza
06:15 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:20 - Na początku było Słowo
06:25 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:30 - Skrót wiadomości
06:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:37 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
06:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
06:55 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:59 - Traffic - wiadomości drogowe
07:00 - Wiadomości
07:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:10 - Power-play
07:15 - Święci z nieba ściągnięci
07:20 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:29 - Traffic - wiadomości drogowe
07:30 - Wiadomości i sport
07:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:37 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
07:50 - Dzieciaki wkręcają - konkurs poranny
07:55 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:59 - Traffic - wiadomości drogowe
08:00 - Wiadomości
08:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:29 - Traffic - wiadomości drogowe
08:30 - Skrót wiadomości
08:35 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:40 - Rozmowa poranka
08:59 - Traffic - wiadomości drogowe
09:00 - Wiadomości
09:05 - Jak dobrze wstać - poranek z RadieM
09:20 - Słownik śląski
09:30 - Skrót wiadomości
09:33 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:40 - Radio Dobrych Wiadomości
09:55 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
10:00 - Wiadomości
10:05 - Dobry czas z RadieM
10:10 - Power-play
10:15 - Dobry czas z RadieM
10:40 - Ciekawi świata
11:00 - Wiadomości
11:05 - Dobry czas z RadieM
11:57 - Regina Coeli
12:00 - Wiadomości
12:05 - Dobry czas z RadieM
12:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
12:15 - Dobry czas z RadieM
12:20 - Ciekawi Śląska
12:25 - Dobry czas z RadieM
12:40 - Tak było - Kartka z kalendarza
12:45 - Dobry czas z RadieM
13:00 - Wiadomości
13:05 - Czułe słówka, dobre dźwięki
13:50 - Słownik śląski
14:00 - Wiadomości
14:05 - Ciesz się słuchanieM
14:10 - Power-play
14:15 - Ciesz się słuchanieM
14:30 - Muzyczny wehikuł czasu
14:50 - Ciesz się słuchanieM
15:00 - Wiadomości
15:05 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
15:29 - Traffic - wiadomości drogowe
15:30 - Skrót wiadomości
15:32 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
15:35 - Power-play
15:59 - Traffic - wiadomości drogowe
16:00 - Wiadomości
16:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:20 - Konkurs
16:29 - Traffic - wiadomości drogowe
16:30 - Skrót wiadomości
16:40 - Gość popołudniówki
16:45 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:59 - Traffic - wiadomości drogowe
17:00 - Wiadomości
17:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
17:29 - Traffic - wiadomości drogowe
17:30 - Skrót wiadomości
17:32 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
17:40 - Sekrety przyrody
18:00 - Wiadomości
18:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
18:10 - Power-play
18:20 - Na początku było Słowo
18:25 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
19:00 - Wiadomości
19:05 - Muzyka z "Kasprzaka"
20:10 - Bez obrazy
20:45 - Aktualności Radia Watykańskiego
21:00 - Moja historia
22:00 - Noc z RadieM
22:30 - Święci z nieba ściągnięci
22:35 - Noc z RadieM
23:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
23:15 - Noc z RadieM
23:20 - Na początku było Słowo
23:25 - Noc z RadieM
23:29 - Myśli
23:30 - Różaniec
00:00 - Radio eM nocą
00:30 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
00:35 - Noc z RadieM
01:30 - Na początku było Słowo
01:35 - Noc z RadieM
05:29 - Myśli
05:30 - Różaniec
05:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
05:55 - Noc z RadieM
06:00 - Wiadomości
06:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:10 - Tak było - Kartka z kalendarza
06:15 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:20 - Na początku było Słowo
06:25 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:30 - Skrót wiadomości
06:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:40 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
06:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
06:55 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:59 - Traffic - wiadomości drogowe
07:00 - Wiadomości
07:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:10 - Power-play
07:15 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:20 - Święci z nieba ściągnięci
07:29 - Traffic - wiadomości drogowe
07:30 - Wiadomości i sport
07:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:40 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
07:45 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:59 - Traffic - wiadomości drogowe
08:00 - Wiadomości
08:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:29 - Traffic - wiadomości drogowe
08:30 - Skrót wiadomości
08:35 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:40 - Rozmowa poranka
08:59 - Traffic - wiadomości drogowe
09:00 - Wiadomości
09:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:20 - Słownik śląski
09:25 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:30 - Skrót wiadomości
09:33 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:40 - Radio Dobrych Wiadomości
09:55 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
10:00 - Wiadomości
10:05 - Dobry czas z RadieM
10:10 - Power-play
10:15 - Dobry czas z RadieM
10:40 - Ciekawi świata
10:46 - Dobry czas z RadieM
11:00 - Wiadomości
11:05 - Dobry czas z RadieM
11:57 - Regina Coeli
12:00 - Wiadomości
12:05 - Dobry czas z RadieM
12:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
12:15 - Dobry czas z RadieM
12:20 - Ciekawi Śląska
12:23 - Dobry czas z RadieM
12:40 - Tak było - Kartka z kalendarza
12:45 - Dobry czas z RadieM
13:00 - Wiadomości
13:05 - Czułe słówka, dobre dźwięki
13:50 - Słownik śląski
14:00 - Wiadomości
14:05 - Ciesz się słuchanieM
14:10 - Power-play
14:15 - Ciesz się słuchanieM
14:30 - Muzyczny wehikuł czasu
14:35 - Ciesz się słuchanieM
15:00 - Wiadomości
15:05 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
15:29 - Traffic - wiadomości drogowe
15:30 - Skrót wiadomości
15:35 - Power-play
15:40 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
15:59 - Traffic - wiadomości drogowe
16:00 - Wiadomości
16:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:20 - Konkurs
16:29 - Traffic - wiadomości drogowe
16:30 - Skrót wiadomości
16:32 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:40 - Gość popołudniówki
16:50 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:59 - Traffic - wiadomości drogowe
17:00 - Wiadomości
17:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
17:29 - Traffic - wiadomości drogowe
17:30 - Skrót wiadomości
17:32 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
17:40 - Sekrety przyrody
18:00 - Wiadomości
18:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
18:10 - Power-play
18:20 - Na początku było Słowo
18:25 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
18:55 - Ciesz się słuchanieM
19:00 - Wiadomości
19:05 - Kobiety mają głos
20:10 - Prawo w pigułce
20:45 - Aktualności Radia Watykańskiego
21:00 - Credo
22:00 - Noc z RadieM
22:30 - Święci z nieba ściągnięci
22:35 - Noc z RadieM
23:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
23:15 - Noc z RadieM
23:20 - Na początku było Słowo
23:25 - Noc z RadieM
23:29 - Myśli
23:30 - Różaniec
00:00 - Radio eM nocą
00:30 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
00:35 - Noc z RadieM
01:30 - Na początku było Słowo
01:35 - Noc z RadieM
05:29 - Myśli
05:30 - Różaniec
05:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
05:55 - Noc z RadieM
06:00 - Wiadomości
06:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:10 - Tak było - Kartka z kalendarza
06:15 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:20 - Na początku było Słowo
06:25 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:30 - Skrót wiadomości
06:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:40 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
06:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
06:59 - Traffic - wiadomości drogowe
07:00 - Wiadomości
07:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:10 - Power-play
07:15 - Święci z nieba ściągnięci
07:20 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:29 - Traffic - wiadomości drogowe
07:30 - Wiadomości i sport
07:37 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:40 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
07:45 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:50 - Dzieciaki wkręcają - konkurs poranny
07:59 - Traffic - wiadomości drogowe
08:00 - Wiadomości
08:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:29 - Traffic - wiadomości drogowe
08:30 - Skrót wiadomości
08:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:40 - Rozmowa poranka
08:59 - Traffic - wiadomości drogowe
09:00 - Wiadomości
09:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:20 - Słownik śląski
09:30 - Skrót wiadomości
09:33 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:40 - Radio Dobrych Wiadomości
10:00 - Wiadomości
10:05 - Dobry czas z RadieM
10:10 - Power-play
10:15 - Dobry czas z RadieM
11:00 - Wiadomości
11:05 - Dobry czas z RadieM
11:57 - Regina Coeli
12:00 - Wiadomości
12:05 - Dobry czas z RadieM
12:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
12:15 - Dobry czas z RadieM
12:20 - Ciekawi Śląska
12:25 - Dobry czas z RadieM
12:40 - Tak było - Kartka z kalendarza
12:45 - Dobry czas z RadieM
13:00 - Wiadomości
13:05 - Czułe słówka, dobre dźwięki
13:50 - Słownik śląski
14:00 - Wiadomości
14:05 - Ciesz się słuchanieM
14:10 - Power-play
14:15 - Ciesz się słuchanieM
14:30 - Muzyczny wehikuł czasu
14:35 - Ciesz się słuchanieM
15:00 - Wiadomości
15:05 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
15:29 - Traffic - wiadomości drogowe
15:30 - Skrót wiadomości
15:35 - Power-play
15:40 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
15:59 - Traffic - wiadomości drogowe
16:00 - Wiadomości
16:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:20 - Konkurs
16:29 - Traffic - wiadomości drogowe
16:30 - Skrót wiadomości
16:32 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
16:40 - Gość popołudniówki
16:59 - Traffic - wiadomości drogowe
17:00 - Wiadomości
17:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
17:29 - Traffic - wiadomości drogowe
17:30 - Skrót wiadomości
17:35 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
17:40 - Sekrety przyrody
18:00 - Wiadomości
18:10 - Power-play
18:20 - Na początku było Słowo
18:25 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
19:00 - Wiadomości
19:05 - Z górnej półki
20:10 - Dobry tytuł
20:45 - Aktualności Radia Watykańskiego
21:00 - Podróż do wnętrza Innego
22:00 - Noc z RadieM
22:30 - Święci z nieba ściągnięci
22:35 - Noc z RadieM
23:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
23:20 - Na początku było Słowo
23:25 - Noc z RadieM
23:29 - Myśli
23:30 - Różaniec
00:00 - Radio eM nocą
00:30 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
00:35 - Noc z RadieM
01:30 - Na początku było Słowo
01:35 - Noc z RadieM
05:29 - Myśli
05:30 - Różaniec
05:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
05:55 - Noc z RadieM
06:00 - Wiadomości
06:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:10 - Tak było - Kartka z kalendarza
06:15 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:20 - Na początku było Słowo
06:25 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:30 - Skrót wiadomości
06:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:40 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
06:45 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
06:55 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
06:59 - Traffic - wiadomości drogowe
07:00 - Wiadomości
07:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:10 - Power-play
07:15 - Święci z nieba ściągnięci
07:20 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:29 - Traffic - wiadomości drogowe
07:30 - Wiadomości i sport
07:37 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:40 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
07:45 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
07:50 - Dzieciaki wkręcają - konkurs poranny
07:59 - Traffic - wiadomości drogowe
08:00 - Wiadomości
08:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:29 - Traffic - wiadomości drogowe
08:30 - Skrót wiadomości
08:35 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
08:40 - Rozmowa poranka
08:59 - Traffic - wiadomości drogowe
09:00 - Wiadomości
09:05 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:20 - Słownik śląski
09:25 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:30 - Skrót wiadomości
09:32 - Kto rano wstaje ten słucha Radia eM
09:40 - Radio Dobrych Wiadomości
10:00 - Wiadomości
10:05 - Ciesz się słuchanieM
10:10 - Power-play
10:15 - Ciesz się słuchanieM
11:00 - Wiadomości
11:05 - Ciesz się słuchanieM
11:57 - Regina Coeli
12:00 - Wiadomości
12:05 - Ciesz się słuchanieM
12:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
12:15 - Ciesz się słuchanieM
12:20 - Ciekawi Śląska
12:25 - Ciesz się słuchanieM
12:40 - Tak było - Kartka z kalendarza
12:45 - Ciesz się słuchanieM
13:00 - Wiadomości
13:05 - Czułe słówka, dobre dźwięki
13:50 - Słownik śląski
14:00 - Wiadomości
14:05 - Ciesz się słuchanieM
14:10 - Power-play
14:15 - Ciesz się słuchanieM
14:30 - Muzyczny wehikuł czasu
14:35 - Ciesz się słuchanieM
15:00 - Wiadomości
15:05 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 - eMisja Specjalna
15:29 - Traffic - wiadomości drogowe
15:30 - Skrót wiadomości
15:32 - eMisja Specjalna
15:35 - Power-play
15:40 - eMisja Specjalna
15:59 - Traffic - wiadomości drogowe
16:00 - Wiadomości
16:05 - eMisja Specjalna
16:20 - Konkurs
16:29 - Traffic - wiadomości drogowe
16:30 - Skrót wiadomości
16:32 - eMisja Specjalna
16:40 - Gość popołudniówki
16:59 - Traffic - wiadomości drogowe
17:00 - Wiadomości
17:05 - eMisja Specjalna
17:29 - Traffic - wiadomości drogowe
17:30 - Skrót wiadomości
17:32 - eMisja Specjalna
17:40 - Sekrety przyrody
17:50 - eMisja Specjalna
18:00 - Wiadomości
18:05 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
18:10 - Power-play
18:20 - Na początku było Słowo
18:25 - eMisja Specjalna - popołudniówka Radia eM
19:00 - Wiadomości
19:05 - Wersja koncertowa
20:00 - eM jak Misja
20:10 - Papież - pielgrzym
20:45 - Aktualności Radia Watykańskiego
21:00 - Noc z RadieM
22:30 - Święci z nieba ściągnięci
22:40 - Noc z RadieM
23:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
23:15 - Noc z RadieM
23:20 - Na początku było Słowo
23:25 - Noc z RadieM
23:29 - Myśli
23:30 - Różaniec
00:00 - Radio eM nocą
00:30 - Słowa najważniejsze - Ewangelia z komentarzem
00:35 - Noc z RadieM
01:30 - Na początku było Słowo
01:35 - Noc z RadieM
05:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
06:00 - Noc z RadieM
06:20 - Na początku było Słowo
06:29 - Myśli
06:30 - Różaniec
06:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
07:00 - Wiadomości
07:05 - Dobry weekend z RadieM
07:10 - Tak było - Kartka z kalendarza
07:15 - Dobry weekend z RadieM
07:20 - Święci z nieba ściągnięci
07:25 - Dobry weekend z RadieM
07:30 - Skrót wiadomości
07:32 - Pogoda
07:35 - Dobry weekend z RadieM
07:40 - Poranny przegląd prasy i portali internetowych
07:50 - Dobry weekend z RadieM
08:00 - Wiadomości
08:05 - Dobry weekend z RadieM
08:30 - Skrót wiadomości
08:35 - Dobry weekend z RadieM
09:00 - Wiadomości
09:05 - Fajrant
10:00 - Wiadomości
10:05 - Dobry weekend z RadieM
10:15 - Gotuj się na zdrowie
10:30 - Ciekawi Śląska
10:50 - Dobry weekend z RadieM
11:00 - Wiadomości
11:05 - Dzień patronów i ambasadorów eMki
12:00 - Wiadomości
12:05 - Dobry weekend z RadieM
12:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
12:15 - Dobry weekend z RadieM
12:20 - Dzień patronów i ambasadorów eMki
12:40 - Tak było - Kartka z kalendarza
12:45 - Dobry weekend z RadieM
12:50 - Dzień patronów i ambasadorów eMki
13:00 - Wiadomości
13:05 - Czułe słówka, dobre dźwięki
14:00 - Wiadomości
14:05 - Dobry weekend z RadieM
14:10 - Oddajemy w Wasze ręce muzykę w eMce
14:20 - Kino
14:30 - Dobry weekend z RadieM
14:40 - Seriale
14:50 - Oddajemy w Wasze ręce muzykę w eMce
15:00 - Pogoda
15:03 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 - Dobry weekend z RadieM
15:40 - Oddajemy w Wasze ręce muzykę w eMce
16:10 - Zielony Śląsk
16:20 - Dobry weekend z RadieM
16:40 - Oddajemy w Wasze ręce muzykę w eMce
18:20 - Na początku było Słowo
18:30 - Radio eM PL - gramy tylko po polsku
19:00 - Cztery kąty i jazz piąty
20:00 - Noc z RadieM
20:45 - Aktualności Radia Watykańskiego
21:00 - Noc z RadieM
22:30 - Święci z nieba ściągnięci
22:35 - Noc z RadieM
23:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
23:15 - Noc z RadieM
23:20 - Na początku było Słowo
23:25 - Noc z RadieM
23:29 - Myśli
23:30 - Różaniec
00:00 - Noc z RadieM
00:30 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
00:35 - Noc z RadieM
01:30 - Na początku było Słowo
01:35 - Noc z RadieM
06:29 - Myśli
06:30 - Różaniec
06:50 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
07:00 - Niedziela z RadieM
07:15 - Niedziela z RadieM
07:45 - Na początku było Słowo
07:50 - Niedziela z RadieM
08:00 - Raport o Kościele
09:00 - Perły Archidiecezji
09:50 - Kościelne konteksty
10:00 - Misja dla każdego
11:00 - Rodzinnie z RadieM
12:00 - Transmisja Mszy św.
13:10 - Czułe słówka, dobre dźwięki
14:00 - Dobry weekend z RadieM
14:30 - Bez obrazy
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 - Dobry weekend z RadieM
16:00 - Ach, muzyka
17:00 - Dobry weekend z RadieM
18:20 - Na początku było Słowo
18:25 - Dobry weekend z RadieM
18:30 - Radio eM PL - gramy tylko po polsku
19:00 - Dobry weekend z RadieM
20:45 - Aktualności Radia Watykańskiego
21:00 - Noc nie bez końca
22:30 - Noc z RadieM
23:10 - Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem
23:15 - Noc z RadieM
23:20 - Na początku było Słowo
23:25 - Noc z RadieM
23:29 - Myśli
23:30 - Różaniec